WIJ ZIJN SISMATEC

Verbetervoorstel

Aanmelding verbetervoorstel en klacht

Sismatec is continue op zoek naar verbeteringen van haar werkprocessen, service en technische oplossingen. Wij kunnen ons voorstellen dat u denkt dat er met een andere aanpak een betere oplossing mogelijk is om diverse zaken te verbeteren. Zoals o.a. service, onderhoud en onze communicatie richting u.

Samen werken aan topprestaties

Heeft u een klacht of verbetervoorstel m.b.t. onze werkwijzen of onze oplossingen. Dan zouden wij graag van u vernemen wat de klacht is, hoe deze klacht is ontstaan en wat wij beter hadden kunnen doen om de klacht te voorkomen. Samen met u nemen wij het proces door om uiteindelijk met elkaar toe te werken naar een werkwijze / oplossingen waar u als klant zo tevreden mogelijk over bent.
Onderhoudscontracten | Sismatec

Invulformulier verbetering | klacht

Sismatec

Uw aanmelding is ingediend. Wat is het vervolg?

Als u bijgaand formulier heeft ingediend, dan zal onze service afdeling samen met de verantwoordelijke proceseigenaar bij Sismatec de klacht opnemen. Aan de hand van uw aanmelding verbetervoorstel lopen wij het proces na, nemen eventueel contact met u op voor meer details en zoeken wij intern of samen met de fabrikant naar de best mogelijke (toekomstige) oplossing.

Een oplossing van uw klacht kan op velerlei manieren worden gevonden. Soms kunt u na een tip van ons de klacht zelf verhelpen, maar het kan ook zijn dat wij een service engineer bij u langs moeten laten komen om de klacht te verhelpen. Of dat wij met de fabrikant naar een oplossing moeten zoeken. Afhankelijk van de aard en de snelheid waarmee we kunnen oplossen, gaan wij uw probleem of wens inplannen. Dat betekent vooral communicatie m.b.t duur, inhoudelijke oplossing zoeken, eventuele vervolgafspraken maken en met u een eindgesprek voeren m.b.t. de geboden oplossing.